Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 412 337

Középfokú beiskolázás

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2022/2023. tanévre (OM azonosító: 203060/014)

 

 

 

Intézmény: Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

Telefonszám: +36/46 530 432

E-mail: titkarsag_kos@miskolci-szc.hu

Honlap: www.kos-miskolc.hu  

Igazgató neve: Mokrai Attila

Pályaválasztási felelős neve:  Petendi György

E-mail címe: titkarsag_kos@miskolci-szc.hu

 

Képzési kínálat

TECHNIKUM

5 éves technikumi képzés

 

Szakmai oktatás ágazata

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

Építőipar

0001

Épületgépészet

0002

Fa- és bútoripar

0003

Mezőgazdaság és erdészet

0004

Környezetvédelem és vízügy

0005

Kreatív

0006

 

 

Sikeres ágazati alapvizsgát követően az ágazat lehetséges, választható szakképzettség kimenete:

Építőipar ágazat:

 • Magasépítő technikus
 • Útépítő, vasútépítő és fenntartó technikus Épületgépészet ágazat:
 • Épületgépész technikus Fa és bútoripar ágazat:
 • Faipari technikus

 

 

Mezőgazdaság és erdészet ágazat:

 • Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus Környezetvédelem és vízügy ágazat:
 • Környezetvédelmi technikus Kreatív ágazat:
 • Grafikus
 • Fotográfus
 • Dekoratőr

 

 

 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 éves szakképző iskolai képzés

 

Szakmai oktatás ágazata

Szakképzettség kimenete

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

 

Épületgépészet

Központifűtés- és gázhálózatrendszer- szerelő

 

0007

 

Víz- és csatornarendszer-szerelő

 

 

 

Építőipar

Ács

 

 

 

 

0008

Burkoló

Kőműves

Festő, mázoló, tapétázó

Fa- és bútoripar

Asztalos

0009

Gépészet

Hegesztő

0010

Orientációs évfolyam

 

0011

 

 

 

 

A középfokú felvételi eljárásának rendje

Az intézmény sem írásbeli, sem szóbeli felvételi vizsgát nem szervez!

Döntés a felvételről: kizárólag a tanulmányi eredmények alapján

 

A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja és szabályai:

 

A jelentkező tanuló rangsorolása a tanuló 7. évfolyam év végi, és a 8. évfolyam félévi bizonyítványa, illetve értesítője alapján történik.

A tanulók pontszámot kapnak az alábbiak szerint: Magyar nyelv és irodalom

Matematika Történelem Fizika Idegen nyelv

tantárgyakból kapott érdemjegy közvetlenül pontszámra váltódik. Így a maximálisan elérhető pontszám: 2x5x5, azaz 50 pont.

A minimálisan elfogadható pontszám 20 pont.

 

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

Angol nyelv, német nyelv

 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

Az értékelés alól felmentett - és emiatt érdemjeggyel nem rendelkező - tanulók esetében az adott tanévben tanult egyéb tantárgyak közül a legmagasabb értékű osztályzattal rendelkezőt, valamint a jelentkezési laphoz csatolt szakértői véleményt vesszük figyelembe.

Az intézménybe egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulók különleges állapotuknak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátását a szakértői bizottság illetve a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményében foglaltak szerint az iskola biztosítja a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus alkalmazásával, egyéni fejlesztési terv és speciális eszközök segítségével, egyéni illetve kiscsoportos formában.

Az iskola határozatban biztosítja az SNI és BTMN tanulóinak a tanítás – tanulási – számonkérési folyamat során a méltányos elbírálást és a törvény által előírt kedvezményeket: egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli mentesítést, szükség esetén segédeszközök alkalmazását, a szóbeli számonkérés előtérbe helyezését, az írásbeli munkákra biztosított hosszabb felkészülési időt, a feladatok értelmezéséhez nyújtott plusz instrukciókat. A kedvezményeket az iskola a  szakmai vizsga illetve az érettségi vizsga tekintetében is biztosítja.

 

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

Az azonos pontszámot elért tanulók közül előnyben részesítjük a sorrend megállapításakor:

 • a halmozottan hátrányos helyzetűeket (igazolás szükséges),
 • a miskolci lakhellyel rendelkezőket (igazolás szükséges),
 • abc-sorrend.

 

A tanulmányi terület további felvétel feltételei  

Egészségügyi alkalmassági vizsga:

Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie a tanulóknak az iskola által kijelölt helyen és időpontban, amelyről a jelentkezők írásban kapnak értesítést

 

A kreatív ágazatra jelentkezőknek képességfelmérő foglalkozáson szükséges részt venniük, ahol alapvető rajz- és vizuális kompetencia vizsgálat történik, lehetőség van otthon elkészített munkák bemutatására is. A képességvizsgálat időpontja:  2022.  február  28.  9.00  óra (iskola rajzterme).  Akadályoztatás  esetén  pótnap:  2022. március 2.

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

Nyílt Nap:

2021. november 10.

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet az alapszakmákról elérhetősége:  https://ikk.hu/hirek/megjelent-az-uj-szakmafuzet

 

 

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon:  https://www.miskolci-szc.hu/